1.  Algemeen

We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring zal uitgelegd worden op welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en met welk doel we deze informatie gebruiken wanneer u gebruikmaakt van onze producten en diensten. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren, en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hier toestemming toe hebt verleend.

De identiteit van AZUTECH zoals deze wordt verstaan in deze privacyverklaring, is als volgt gedefinieerd:

Handelsnaam:AZUTECH, vertegenwoordigd door M. Azzouz 
Vestigingsadres:Mathildadonk 32, 4707 VC Roosendaal
Bezoekadres:Rechtzaad 15, 4703 RC Roosendaal
Telefoonnummer:+31 (0) 6 13 97 52 53
E-mailadres:[email protected]
KvK-nummer:83480110
BTW-identificatienummer:NL003825769B48
Openingstijden:Maandag           09:00 – 17:30
Dinsdag             09:00 – 17:30
Woensdag        09:00 – 17:30
Donderdag      09:00 – 17:30
Vrijdag                09:00 – 17:30
Zaterdag           12:00 – 17:00 Zondag              GESLOTEN

De online webwinkel is 24/7 bereikbaar en operationeel. De openingstijden beperken zich enkel voor direct contact met en/of bezoek aan AZUTECH via een van de genoemde kanalen.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan. De aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

2. Persoonsgegevens

AZUTECH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij zijn van mening dat wij zowel de rol van verwerkingsverantwoordelijke als die van verwerker hebben, omdat:

Verwerkingsverantwoordelijke
1) Wij bepalen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe dit gebeurt
2) Wij derde partijen (verwerkers) gebruiken voor bijvoorbeeld opslag (datacenter) en verwerking (bijvoorbeeld een incassobureau)

Verwerker
Wij zelf ook persoonsgegevens namens derde partijen verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Tijdens uw online bezoek op onze webshop:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres

Na het plaatsen van een bestelling:

 • Voor- en achternaam van de rechtsgeldig vertegenwoordiger;
 • Uw adresgegevens (vestigingsadres van uw bedrijf);
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geboorteplaats;
 • Uw nationaliteit;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Een kopie van het document waarmee u uw identiteit heeft geverifieerd;
 • Van de uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO), de voor- en achternaam, de geboortedatum, het adres en het land;
 • Overige gegevens die u tijdens het contact met ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld die van een alternatief contactpersoon binnen uw bedrijf of een alternatief afleveradres).
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres

3. Bijzondere persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij zullen als opvolging hierop de verzamelde persoonsgegevens verwijderen.

4. Doel van verwerking

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De grondslagen voor onze verwerking van persoonsgegevens zijn toestemming van betrokken personen, de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst en het nakomen van wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het sluiten van een overeenkomst
  Als u zich als klant wilt inschrijven hebben wij persoonsgegevens nodig van de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) en de uiteindelijk belanghebbende(n). Deze gegevens gebruiken wij om onderzoek te doen of u klant kunt worden. Hiervoor gebruiken wij ook gegevens die we van derde partijen krijgen. Het verzamelen van deze gegevens heeft tevens een wettelijke grondslag conform de Wet Financieel Toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en financiering van Terrorisme (Wwft).
 • Voor de levering van webshop aankopen
  Als u als nieuwe klant een aankoop pleegt in onze webshop, dan verwerken wij uw persoonsgegevens om de levering van de gekochte producten te kunnen uitvoeren.
 • Klantenservice
  Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te kunnen opnemen, dit kan via brief, email en/of telefoon. Wij leggen ook opnamen van bijvoorbeeld telefoongesprekken en chatsessies vast. Dit doen wij onder meer voor trainingsdoeleinden.
 • Om uw en onze belangen te beschermen
  Om zorg te dragen voor een stabiel en integer financieel stelsel, doen wij onderzoek. Dit om bijvoorbeeld fraude tegen te gaan en/of te onderzoeken. Hiervoor gebruiken wij onder meer uw persoonsgegevens. Voor dit doel raadplegen wij (openbare) registers en waarschuwingssystemen. Ook raadplegen wij kranten, nieuwsberichten en het internet.
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving
  Op basis van wet- en regelgeving zijn wij verplicht om persoonsgegevens te verzamelen van de uiteindelijk belanghebbenden. Op basis van de Wwft zijn wij verplicht om doorlopend klantonderzoek uit te voeren. Zo kan er een ongebruikelijke transactie plaatsvinden die wij moeten onderzoeken. In het kader van wet- en regelgeving kan het ook voorkomen dat wij gegevens over u aan een overheidsinstelling dienen te verstrekken. Denk hierbij aan de FIU, DNB en de Politie.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en verzoeken onze klanten deze ook niet met ons te delen.

5. Geautomatiseerde verwerking

AZUTECH neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AZUTECH) tussen zit.

6. Bewaartijd

AZUTECH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de verzamelde persoonsgegevens:

Bewaartermijn zonder account:12 maanden na bestelling
Bewaartermijn met account:Voor onbeperkte tijd, totdat de overeenkomst wordt beëindigd of u ons vraagt uw gegevens te verwijderen.

7. Delen van persoonsgegevens

AZUTECH verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die AZUTECH ontvangt en verwerkt worden beheerd door de onderstaande partijen.

SEPAY
In onze samenwerking met SEPAY om u te kunnen voorzien van betaalproducten en -diensten, wisselen we gegevens uit met SEPAY om de uitvoering van de overeenkomst te kunnen voldoen. Hiermee gelden ook de privacy policy van SEPAY.

Om de volledige privacy policy van SEPAY in te zien, kunt u hier kijken.

Datacenter
De websites, webshop en e-mails worden gehost op onze eigen servers. Dit houdt in dat alle informatie die via de website en email die naar AZUTECH wordt verzonden, veilig wordt opgeslagen in ons datacenter.

Google
Voor Analytics en Adwords worden gegevens opgeslagen bij Google.
De volledige privacy policy van Google kunt u hier teruglezen

8. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst op het moment dat u een website bezoekt.

Door het gebruik van cookies functioneert onze website beter. We krijgen door het plaatsen van cookies meer inzicht in het gebruik van onze website en de effectiviteit hiervan. Zo kunnen we zien hoe vaak en wanneer u bepaalde pagina’s bezoekt, welk type apparaten gebruik worden door onze bezoekers en welke webpagina’s het meest interessant zijn.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus ook niet worden gebruikt voor e-mail- of (tele)marketing acties.

Welk soort cookies plaatst AZUTECH en waarom?

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Zo gebruiken wij functionele cookies voor:

 • Het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling;
 • Het opslaan van voorkeuren;
 • Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm;
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven;
 • Het opsporen van misbruik van onze website door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.

Dit soort cookies hebben geen of een zeer geringe impact op uw privacy. Ze zijn daarom uitgezonderd van de toestemmingsvereiste in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt AZUTECH geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Analytische cookies

AZUTECH gebruikt Google Analytics cookies. Analytics cookies worden gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen en te analyseren, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website verbeterd kan worden. AZUTECH gebruikt Google Analytics cookies conform de handleiding die het College Bescherming Persoonsgegevens heeft opgesteld.

Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten: de informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (zo wordt o.a. het laatste octet van het IP-adres verwijderd) en er worden geen andere gegevens gedeeld. Hierdoor is voor het gebruik van deze Analytics cookies geen toestemming vereist.

Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

Overige cookies

Naast de in de vorige paragraaf genoemde cookies, willen onze websites van enkele aanvullende cookies gebruik maken. Hiervoor is toestemming nodig. Wanneer u doorklikt naar een vervolgpagina van de website en op die manier toestemming verstrekt, worden ook onderstaande cookies geplaatst.

Social media cookies
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te delen via de sociale netwerken Facebook, Instagram, Google+ en LinkedIn. Deze buttons maken gebruik van stukjes code die van deze sociale media platforms afkomstig zijn. Wanneer webpagina’s gedeeld worden met deze buttons, worden er cookies geplaatst.

Voor meer informatie over wat deze sociale media platforms met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacy verklaringen. AZUTECH heeft hier geen invloed op.

Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies die over één of meerdere domeinen worden gebruikt om surfgedrag van bezoekers vast te leggen, zodat het mogelijk is om hen op basis hiervan gerichte content te tonen of aanbiedingen te doen. Onderstaande tracking cookies worden gebruikt.

Google dynamic remarketing
Remarketing wordt gebruikt om online advertenties weer te geven aan personen die de website eerder hebben bezocht. Eerder surfgedrag dient dan als basis om afgestemde advertenties te kunnen tonen.

Google Adword conversion
Met Adword conversion wordt nagaan hoe effectief advertentieklikken zijn in het genereren van acties van klanten, zoals aankopen op de website of aanmeldingen voor de nieuwsbrief.

Google Doubleclick
DoubleClick is een technologie waarmee interactieve advertenties over meerdere kanalen gerealiseerd en gemanaged kunnen worden..

Hoe zijn cookies te verwijderen?
Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer of andere randapparatuur cookies plaatsen, dan kunt u te allen tijde uw permissie instellingen aanpassen onderaan de pagina in de footer of u kunt uw browserinstellingen aanpassen.  Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de browser.

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via Youronlinechoices.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. AZUTECH heeft hier geen invloed op.

9. Inzien, aanpassen of verwijderen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als eigenaar van uw persoonsgegevens diverse rechten.

Recht op inzage: u kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben op verzoek inzien.

Recht op correctie, beperking en verwijdering: u kunt persoonsgegevens die wij van u hebben laten corrigeren, beperken of verwijderen (‘recht op vergetelheid). Dit laatste kan enkel voor zover wet- en regelgeving dit toestaat.

Recht op dataoverdracht: u kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben digitaal laten overdragen aan een andere partij. Dit is uitsluitend mogelijk met de persoonsgegevens die u persoonlijk aan ons heeft verstrekt, of waarvoor u ons nadrukkelijk toestemming heeft gegeven deze te verwerken, of die we hebben verkregen door de uitvoering van onze overeenkomst

Recht op bezwaar: indien u van mening bent dat wij onterecht persoonsgegevens van u verwerken dan kunt u dit kenbaar maken aan ons. Als uw bezwaar na onderzoek terecht blijkt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stoppen

Als u van uw rechten gebruik wenst te maken of meer informatie wenst, neemt u dan contact op met [email protected]. Stuur in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN), dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

AZUTECH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat wij onzorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Mochten we dit niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u een signaal afgeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Informatiebeveiliging

AZUTECH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens worden niet verstrekt en/of uitgewisseld met derden, tenzij dit past bij het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt of uit hoofde van een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Alle persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is dan voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, rekening houdend met de wettelijk verplichte termijn.
Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn worden de persoonsgegevens vernietigd, geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

Uw gegevens zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en worden onder meer getraind in security awareness en het beschermen van uw privacy en het beveiligen van informatie.

In het geval van een incident, zoals bijvoorbeeld een (vermeend) datalek, treedt onze incident management procedure in werking. Hierbij vindt onderzoek en remediering plaats en indien van toepassing een melding aan de Autoriteit Gegevensbescherming en zult u bij hoog risico meteen worden geïnformeerd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

11. Disclaimer

Toepassingsbereik
Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door AZUTECH geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door AZUTECH worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. AZUTECH staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van AZUTECH gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Eigenaar
De website(s) van AZUTECH zijn eigendom van AZUTECH (KvK nummer 83480110). De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, en tekst op deze website zijn intellectueel eigendom van AZUTECH. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AZUTECH.

Informatie van derden
AZUTECH is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.
Aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en AZUTECH deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. AZUTECH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

12. E-mail disclaimer

De informatie die afkomstig is van een e-mail met het domein @azutech.nl is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

AZUTECH, statutair gevestigd te Roosendaal en geregistreerd in het Handelsregister onder nr. 83480110, is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van communicatie per e-mail en verzending van documenten en gegevens.